RAKA FARSSIDAN

Var med och gör din raka Farssida!

Hur långt har du kommit med dina fäder? Kan och vill du försöka komma ännu längre bakåt i tiden? Vi startar nu projektet  ”Raka Farssidan” och vill ha medlemmarnas hjälp med uppgifter om er raka farssida!

Forskarföreningen vill få in ett stort antal släktkedjor från medlemmarna. Det möjliggör nya och spännande släktkunskaper.  De inskickade släktkedjorna sammanställs av oss per by och hemman.

Syftet är att erhålla djupare och förfinad kunskap om olika släkter och deras förgreningar. I förlängningen är även tagna DNA-prov intressanta och har du som väljer att delta i projektet tagit DNA-prov på din raka farssida (Y-DNA-prov) så är vi även intresserade av att få ta del av ditt provresultat.

Du skickar in din raka farssida, antingen som en gedcomfil eller på papper (om du saknar släktforskningsprogram). I normalfallet rör det sig om högst 10 generationer (Far-farfar-farfarsfar osv) och eftersom vi bara registrerar in raka farssidan blir det inte många personer för varje inrapporterad släktkedja. Vi katalogiserar alla inkomna svar och tänker oss publicera resultaten på lämpligt sätt. I första hand riktar vi intresset mot släktkedjor från församlingar runt Piteå med omnejd.

I förlängningen vill vi intressera fler medlemmar att ta Y-DNA prov (raka farssidan) och få ökad kunskap om släktskap och haplogrupper. Sammanställda resultat öppnar för träffar/fördjupningar/publicering för varje by eller hemman.

Så här gör du:

Skicka in en gedcomfil med din raka farssida till ydna@piteforskare.se

Saknar du släktforskningsprogram rapporterar du in en kopia av din raka farssida som bifogad fil på mail till ydna@piteforskare.se eller med post till:

Pitebygdens Forskarförening

Adrian Wennströms väg 11

943 33 Öjebyn

Märk gärna mailet eller brevet: ”Farssidan”

De nödvändiga uppgifter som vi behöver utöver släktkedjans data (med personernas födelsedatum, födelseort, dödsdatum och dödsort), är kontaktinformation med namn på den som skickat in till oss och ev. mailadress, samt telefonnummer.

Insamlingen fortsätter under hela 2020. Vi hoppas att vi från våren 2021 kan göra någon intressant aktivitet kring någon av de inrapporterade släktkedjorna.