HORTLAX 1539-1930

Hortlax 1539-1930 innehåller uppgifter om alla personer och fastigheter i Hortlax för åren 1539-1930,  och är ett digert material som Margit Öberg slutfört efter 20 års arbete. Tillsammans med Olof Andersson har det resulterat i en samling PDF-filer. Sammanställningen innehåller det mesta som rör fastigheterna, med bilder på fastigheterna som personer såväl förr som nu.

Totalt motsvarar det 2268 sidor i A4-format.  

 

 

Arbetet inleds med en kort beskrivning av byns tänkbara utveckling tiden före år 1700. Eftersom det finns ytterst få källor innan år 1539 bygger beskrivningen på antaganden utifrån de få källor som existerar.

Fastigheterna redovisas i nummerordning från Hortlax nr 1 till Hortlax 31. Alla fastigheter som funnits före år 1930 redovisas, både de som är mantalsjord och de som är avsöndringsjord. Därefter följer soldaterna i rotenummerordning och allra sist inhysesfolket. Fastigheterna presenteras med nuvarande fastighetsbeteckning för att underlätta för användaren att hitta igen gården på kartan. Eftersom vissa markområden är helt omgjorda efter år 1930 har det varit svårt att korrekt ange den nuvarande beteckningen för alla fastigheter. I dessa fall anges den gamla fastighetsbeteckningen.

De uppgifter som finns med på cd-skivan är fastighetens beteckning, nuvarande adress, bild på gården från 2008 och i vissa fall även äldre bilder på gården. Uppgift om när fastigheten bildades och från vilken fastighet jorden kommer, samt vilka andra fastigheter som avsöndrats och avdelats. Kartbilder finns med för de fastigheter som är äldre än 1860. De kartbilder som finns med är 1643, 1702, 1797 och 1856 års kartor.

Sedan följer en ägarlängd över kända ägare från 1539 till 1930. Här finns personuppgifter som födelse, vigsel, död och flyttningar redovisade. Samtliga barn redovisas med födelseuppgift och vigsel- eller dödsuppgift, där vi funnit dessa. Uppgifter om vart barnen flyttat finns också med. Dödsuppgifter har tagits med tom år 2006. Om någon flyttat till Nordamerika finns uppgifter om ort dit de flyttat, om dessa uppgifter gått att hitta igen i USA census.

Personbilder har lagts in i anslutning till personuppgifterna där foto funnits tillgängliga. Fotografierna är hämtade från Pitebygdens Forskarförenings “Porträtt i Norr”

Efter personuppgifterna följer en avskrift av bouppteckningens ingress för aktuella personer för perioden innan 1860.

Med hjälp av bokmärken i vänstra skärmkanten kan man välja fastighet och vilken tidsperiod man är intresserad av. Likadant gör man vid sökning av soldater, välj först soldatrotens nummer och sedan aktuell tidsperiod. Inhysesfolket redovisas alfabetiskt i efternamnsordning.

Via fritextsökning kan du söka efter ett namn, en fastighet, ett datum eller något annan begrepp. Välj sök och ange det du söker efter. Resultatet visas som en klickbar lista i högra skärmkanten.

Uppgifterna är hämtade från vitt skilda källor. Exempelvis: Skattelängder, Kyrkboksuppgifter, Ancestrys databas i USA, Soldatlängder, Folkräkningar, Lantmäteriets kartor och fastighetsbeskrivningar, Piteanor, Domböcker, Småprotokoll, Bouppteckningar, Släktforskarförbundets olika cd-skivor, SVAR:s databas på Internet mfl.

Datorkrav för att kunna använda “Hortlax 1539-1930”: USB-port, PDF-läsare 

 

 

Beställning:

Uppge vad du vill beställa, samt namn och adress, och telefonnummer. 

Glöm inte att ange om Du vill ha USB eller digital leverans.

Beställ via ett mail till:  best@piteforskare.se

eller brev till Pitebygdens Forskarförening, Adrian Wennströms väg 11, 943 33 Öjebyn.