Merkenes

Vad vet du om Merkenesbolaget?

Nils Dahlbäck, Roknäs maj 2021

Som avknoppning från andra delen av boken om Roknäs (2018) har nu slutförts en uppsats om det så kallade Merkenesbolaget, ett gruvföretag verksamt åren 1895-1904.

Arbetet har varit möjligt tack vare att ett omfattande arkiv bevarats hos familjen Berglund-Fogbrand i Roknäs. Gustav Berglund var en av bolagsgrundarna, huvudägare och nyckelperson. Prospekteringen bedrevs i samarbete mellan intressenter från framför allt Infjärden och familjen Winnberg i Arjeplog-Merkenes.

Gruvprojektet är intressant som ett exempel på hur nära kust- och fjällbygd var förbundna i äldre tid trots långa avstånd och primitiva kommunikationer. Handelsmän, inte minst från Roknäs-Sjulnäs, hade ofta sina vägar upp till Pite lappmark.
I det här fallet hoppades man på rika mine
raltillgångar som kunde utnyttjas. Hur gick det?

Därom kan du läsa i uppsatsen Merkenesbolaget – ett gruvligt äventyr. 

Här bör tillägas att arbetet har berikats genom ett sentida samarbete
Roknäs-Arjeplog, där vi kustbor
tacksamt tagit emot synpunkter och kompletteringar från våra vänner i fjällbygden.

Uppsatsen är illustrerad med foton av Maria Söderberg, Arjeplog.