ÄTT & BYGD CD

 

CD-Skivan innehåller Pitebygdens Forskarförenings samtliga utgivna medlemsblad Ätt & Bygd, från det allra första nr 1 som utkom år 1983 fram till nr 118 år 2012.

 

 

 

Samtliga tidningar är OCR-tolkade och sparade i PDF-format. Ingen redigering av innehållet är gjord frånsett att alla adressuppgifter till personer har tagits bort då dessa ofta är inaktuella. Det finns därför ”vita ytor” där dessa uppgifter funnits.

PDF-filerna är skapade för Adobe Reader och därför kan vissa avancerade sökmöjligheter saknas i Windows 8 och den medföljande PDF-läsaren. Däremot går PDF-filerna att läsa utan problem. OCR-tolkningen innebär också att vissa bokstäver kan ha tolkats fel.

PDF-filerna är lagrade i ett sökprogram där det är möjligt att välja ett speciellt nummer, söka på rubriker och författare samt att utföra fulltextsökning i alla nummer.

Systemkrav

PC med Windows XP servicepack 3, Vista servicepack 2, Windows 7 eller senare. CD-läsare.

 

Pris: 195 kr för medlemmar i föreningen, 245 kr för icke medlemmar.
För postförsändelse tillkommer 40 kr för frakt + emballagekostnad. 

 

Beställning:

Uppge vad du vill beställa, samt namn och postadress, och telefonnummer. 

Beställ via ett mail till: best@piteforskare.se

eller brev till Pitebygdens Forskarförening, Adrian Wennströms väg 11, 943 33 Öjebyn.