ÄTT & BYGD

 

USB-minnet innehåller Pitebygdens Forskarförenings samtliga utgivna medlemsblad Ätt & Bygd, från det allra första nr 1 som utkom år 1983 fram till nr 118 år 2012.

 

 

 

Samtliga tidningar är OCR-tolkade och sparade i PDF-format. Ingen redigering av innehållet är gjord frånsett att alla adressuppgifter till personer har tagits bort då dessa ofta är inaktuella. Det finns därför “vita ytor” där dessa uppgifter funnits.

PDF-filerna är skapade för Adobe Reader och därför kan vissa avancerade sökmöjligheter saknas i Windows 8 och den medföljande PDF-läsaren. Däremot går PDF-filerna att läsa utan problem. OCR-tolkningen innebär också att vissa bokstäver kan ha tolkats fel.

PDF-filerna är lagrade i ett sökprogram där det är möjligt att välja ett speciellt nummer, söka på rubriker och författare samt att utföra fulltextsökning i alla nummer.

Systemkrav

Produkten ges numera ut på USB eller genom nedladdning från nätet

PC med Windows XP servicepack 3, Vista servicepack 2, Windows 7 eller senare. 

Priser:

Ätt & Bygd 1983-2012: Medlemspris: Pris för ej medlem:
På USB: 255:- 305:-
Nedladdning från nätet: 195:- 245:-

För postförsändelse tillkommer 40 kr för frakt + emballagekostnad. 

 

Beställning:

Uppge vad du vill beställa, samt namn och postadress, och telefonnummer. (obligatoriska uppgifter)

Beställ via ett mail till: best@piteforskare.se

eller brev till Pitebygdens Forskarförening, Adrian Wennströms väg 11, 943 33 Öjebyn.