PITEBORGARE

Piteå slutet på 1600-talet — bilden kommer från Erik Dahlbergs bildverk Suecia Antiqua et Hodierna utgiven 1716

 

Piteborgare är en kartläggning av Piteå Stads befolkning mellan år 1621 till ca år 1815.

Det är en innehållsrik dokumentation om totalt ca 10000 namngivna personer i en sökbar databas. Uppgifterna kommer från originalhandlingar från många olika arkiv i Sverige och Finland, utöver de kyrkböcker som finns att tillgå.  En förklarande beskrivning ges av stadstomternas tillkomst alltsedan stadsflytten år 1667 från Öjebyn till nuvarande Piteå. Gårdsinnehavare genom åren redovisas för Häggholmen och Norrmalm, samt inneboende och hyresgäster och mycket mer.

Piteborgare är mycket användbart för din forskning, där du på ett enkelt sätt kan söka på bland annat personer, familjer, platser och ägarhistorik och få den mesta informationen som finns att uppbringa om Piteå Stad och dess innevånare.  Produkten Piteborgare som nu ges ut på USB är resultatet efter nästan 11 års arbete sedan starten för Olof Andersson Strand, Bruno Vikström och Ulf Holmberg. I den senare delen av arbetet har även Ulf Jonsson medverkat.  

Då kyrkoböckerna för Piteå Stad omfattas av mycket stora luckor för tidsperioden 1621-1815, är det väldigt svårforskat i vår lilla stad med sin församling. Det besvärliga ursprungsläget har gjort att ett flertal andra källor och arkiv använts för att fylla luckorna. Utöver de kyrkböcker som funnits att tillgå, så har främst de statliga arkiven i form av domböcker, bouppteckningar, mantalslängder och jordeböcker kartor och tomtregister använts.  Även ur mer okända arkiv är uppgifter tagna, såsom skråväsendets handlingar, tullmuseums personalmatriklar samt krigsmuseums bestånd. 

Vid denna tid var städernas befolkning mycket rörliga, och många andra städers handlingar har därför varit intressanta.  Många flyttrörelser mellan Sverige och Finland företogs, från Piteå till Torneå och ända ned till Vasa och Kristinestad. Det mesta är kartlagt i detta mastodontarbete.

Pitebygdens Forskarförening är nu stolta att få presentera det färdiga medlemsprojektet Piteborgare. 

Piteborgare ges ut på ett USB-minne eller digitalt.

SYSTEMKRAV:

PC med Windows 7 eller senare och med en 64-bitars processor. USB-port. PDF-läsare. 

Hur många bitar din processor har hittar du genom följande åtgärd:

Windows 7
Klicka på “Start” –> HÖGERklicka på “Dator” –> Välj “Egenskaper”.
I fönstret som kommer upp finns en rad “Systemtyp:” och där står om det är 32 eller 64-bitars system.

Windows 10
I sökfältet skriver du “Dator” och då kommer “Den här datorn” upp. Välj “Egenskaper”
I fönstret som kommer upp finns en rad “Systemtyp:” och där står om det är 32 eller 64-bitars system.

 

Beställning:

Uppge vad du vill beställa, samt namn och postadress, och telefonnummer.

Glöm inte att ange om Du vill ha USB eller digital leverans

Beställ via ett mail till: best@piteforskare.se

eller brev till Pitebygdens Forskarförening, Adrian Wennströms väg 11, 943 33 Öjebyn.