KURSVERKSAMHET

Föreningen har ingen egen kursverksamhet i släktforskning.

Våra lokaler nyttjas av studieförbund som bedriver kursverksamhet i släktforskning.

Intresserade hänvisas därför till:

ABF Norr Piteå