HÅLLPLATS TRANUTRÄSK

Jag heter Kurt Johansson och har skrivit boken ”Hållplats Tranuträsk – en resa i tiden”.

Tranuträsk, en liten by ca 9 km från E4-ans avfart vid Håkansö mot Sjulsmark, var min hållplats eller knutpunkt i mina första 20 år. Där i ett av hemmanen växte jag upp, en ganska tidstypisk bondefamilj där jordbruk gått i arv från far till son i minst 150 år.

Jag växte upp tillsammans med min far och mor och storasyster. Min farmor och farfar delade också hushåll med oss från början, men de fick ett mera självständigt liv i och med att deras lägenhet försågs med ett litet kök, vilket jag tror var ganska vanligt i slutet på 1950-talet.

Vad fick mig då att komma på tanken att skriva en bok. En bidragande orsak var att ta hämnd på mig själv. Det värsta som jag visste i skolarbetet var att skriva uppsats, så varför inte utmana just skrivandet. Sedan tyckte jag att det som jag varit med om kunde andra få ta del av. Eller som Tage Jonsson i sitt förord till boken ”Händelser kring Alterälven” skrev: ”Jag har velat skriva ner det här medan jag ännu har tankarna i behåll. Annars är det nog så att de här gamla händelserna fallit i glömska”.

 

Boken handlar om hur hemmanen i byn har växt fram, vilka som har bott där, och vad de har åstadkommit under sin tid. Jag har ägnat några kapitel åt andra platser som funnits i byn, allt från en såg på 1700-talet, ett antal fäbodvallar, till ett spännande torn på ett berg, som till slut fick sin förklaring, efter många spekulationer. Jag har ägnat några kapitel åt mig själv, har beskrivit spännande och roliga minnen från min uppväxt. Många av dessa minnen är tillsammans med min farfar. Men jag har också belyst mina idoler från barndomen, samt intressen och hobby som jag haft. Tiden tillsammans med min farmor och farfar under många somrar i kyrkstugan, har en sådan betydelse för mig att jag ägnat ett kapitel åt detta.

Som jag inledningsvis skrev tror jag att min uppväxt var ganska tidstypisk för en mindre bondgård. Jag har i ett kapitel beskrivit de vanligt förekommande göromålen för de olika årstiderna.

Jag avslutar boken med ett antal tidstypiska recept från mina barndoms- och ungdomsår.

Boken kostar 200 kronor

Låter det intressant och du vill köpa min bok, kontakta mig på pitekurt@gmail.com eller 0705284737 så hittar vi säkert en lösning.