KORT OM OSS

Välkommen till Pitebygdens Forskarförening, en ideell förening som sedan starten i december 1982 arbetar för att underlätta möjligheterna för släkt- och hembygdsforskning. Vi är alla glada amatörer, som försöker hjälpa varandra genom århundradena och forskning om till exempel en gårds, en bys, en släkts eller ett namns historia i Pite Älvdal, men även andra delar av världen.

Som medlem har du tillgång till allt material som finns i medlemslokalerna Sommarro och Södergården.

Medlemsbladet Ätt & Bygd ges ut 4 gånger/år, och ingår i medlemsavgiften. 

Som medlem stödjer du föreningens fortsatta verksamhet, och främjar för Släkt och Hembygdsforskning inom Pitebygden.

Pitebygdens Forskarförening är en del av Sveriges Släktforskarförbund.