PORTRÄTT I NORR

 

PORTRÄTT I NORR är ett fotoprojekt som utmynnat i en stor samling ateljétagna porträttfoton utgivet på ett USB. Kanske kan Du hitta dina egna släktingar eller titta på identifierade personer från just din ort.

Totalt finns mer än 90 000 foton registrerade och sökbara, därav mer än 136 000 personer och av dessa är drygt 43% identifierade med personuppgifter, helt eller delvis.

 

 

 

Fotoprojektet har samlat in, scannat och dokumenterat ateljétagna porträttfoton tagna mellan ca 1860 och 1930, s.k. visitkort. Fotografens namn är i allmänhet tryckt längst ned och/eller på baksidan av fotot. Geografiskt har tyngdpunkten lagts på album och foton inlånade i södra Norrbotten (med speciellt intresse på Piteå och Luleå-området) men även övriga delar av norra Sverige finns representerat.

Sökmöjligheter med urval kan göras på person, efternamn, från ort, foton från viss fotograf osv. Härigenom blir materialet intressant för många olika ändamål: Byahistoria, Släktforskning, Kulturhistoria och Sam­hällsutveckling.

Fotoprojektets bakgrund och syfte

Under andra halvan av 1800-talet och några decennier in på 1900-talet fanns inte kameror i den enskildes hem. Istället var man hänvisad till de fotoateljéer som fanns på både större och mindre orter. De kort som kunden/köparen tog var tvungen beställas i 12 exemplar (senare 6 st) och många av dessa “dubbletter” delades ut till släktingar och vänner vid besöken, och de kallas därför visitkort!

Vid scanningen av alla fotografier, visade det sig snabbt att vi relativt fort började få in dubbletter i album/fotoinlämningarna och ofta fanns uppgifter om personerna inskrivet på någon av bilderna som därigenom möjliggjorde identifiering av många inlämnade foton med sam­ma person/personer på.

Den första versionen hette Piteporträtt, men då många fotografier kom från andra håll, blev det slutligen Porträtt i Norr! 

Porträtt i Norr ges numera ut på USB-minne, (bilden är från den tidigare utgåvan)

Systemkrav:

Windows XP servicepack 3, Vista servicepack 2, Windows 7 eller senare. 

 

Beställning: 

 Uppge vad du vill beställa, samt namn och adress, och telefonnummer. 

Glöm inte att ange om Du vill ha USB eller digital leverans

Beställ via ett mail till:  best@piteforskare.se

eller brev till Pitebygdens Forskarförening, Adrian Wennströms väg 11, 943 33 Öjebyn.