KULLERN – HANS ARONSSON

 

Birger Grahn: 

Kullern – Hans Aronsson

 

Nybyggare och processmakare i Lappmarken 

 

Ett av många spännande nybyggaröden som berättas från kolonisationen av Arvidsjaurs socken handlar om Kullern – Hans Aronsson, född 1803. 

 

Förutom Kullerns imponerande nybyggargärning med ett antal nybyggen, kom han även i samtida tidningsnotiser, i samband med sitt försvinnande och död, att kallas “processmakare”. Hur var det egentligen med antalet nybyggen, och varför drog han från ett ställe till nästa? Var det borgarna i Piteå som med sina betalningskrav ställde honom på bar backe? Och hur var det med processandet inför rätten? 

För att söka svar på dessa frågor har författaren gått igenom domstolsprotokoll och protokoll från sockenstämmor från tiden för Hans Aronssons vuxna liv, och renskrivit dessa handskrifter till mer läsbar text, vilka återges i denna bok. 

Det handlar om en man av säregen kraft och förmåga, som verkade i Arvidsjaurs socken under mellersta delen av 1800-talet. Trots svidande fattigdom försörjde han en familj med sju barn, varav flertalet sedermera skaffade egna familjer somgav ättlingar i många led, vilket den omfattande ättlingalistan i slutet av boken vittnar om. 

 Boken finns att beställa via nätet på Vulkan.se (klicka “Butik”), och även på de vanliga nätbokhandlarna Adlibris och Bokus. Sök på “Birger Grahn” så visas titlar och infotext.