Rätt svar på Quizzet!

2021-09-07 / Nyheter

Här kommer svaren på Quizzet som vi hade i Ätt&Bygd nr 152, men även på vår hemsida.

Fråga nr 1, var en slamkrypare då både 1 och 2 är rätt svar! ;  I källaren på rådhuset fanns krogen. Den utarrenderades och gav staden goda och behövliga intäkter. Det var inget ovanligt grepp, utan många städer har eller har haft en rådhuskällare där både mat och dryck kunde serveras. Mellan 1873 och 1907 var även telegrafen inrymd i Rådhuset.

Fråga nr 2, rätt svar är 2; Av kyrkoräkenskaperna kan utläsas att det är spanskt vin som inhandlats. Oftast är det någon av de betrodda handelsmännen som vid sina årliga resor till Stockholm inhandlat vinet för kyrkans räkning och som i räkenskaperna betalas för sitt inköp.

Fråga nr 3, rätt svar är 2; Vid stadens flyttning till Häggholmen hade gatorna först inget namn förutom den centrala Stora Långgatan. Så småningom fick alla gator sitt eget namn och den gata vi idag benämner Prästgårdsgatan kallades då Norra Sjögatan.

Fråga nr 4, rätt svar är X; Kung Karl X gifte sig med Hedvig Eleonora, och eftersom han är far till kung Karl XI är rätt svar: Karl XI:s mor.

Fråga nr 5, rätt svar är X; I Piteå stads fundationsbrevs 4:e paragraf anges att staden “till utrymme och mulbet, tre mantal av Öibyn, de som ligga närmast kyrkan, med samt omliggande skär och öar, nämligen Wargön, Medelstön och Jävreholmen”.

Fråga nr 6, rätt svar är X; Vattnet mellan Häggholmen och fastlandet norr om ön kallas ibland Olofssundet. Kyrkoherden Olof Graan i Öjebyn var livligt engagerad i både placeringen och uppbyggnaden av Nya stadens kyrka som stod klar 1686.

Fråga nr 7, rätt svar är 2; Landhöjningen gjorde att det öster om Häggholmen belägna Sigfridsgrundet rätt snart växt ihop med ön. Ett annat grund fanns längre söderut och växte med tiden ihop med den del av Pitholmen som vi idag benämner Strömsborg. Ett minne av det grundet är Sisselgrundsgatan på Strömsborg.

Fråga nr 8, rätt svar är X; Som staden var en stor utskeppningshamn av bland annat tjära hade staden en anställd tjäruvräkare. Denne kontrollerade tjärans kvalitet.

Fråga nr 9, rätt svar är 1; Så länge Häggholmen tålde nya tomter fick stadens invånare använda området öster om kyrkan (Norrmalm) till badstugor och fiskebodar. Mot slutet av 1700-talet var Häggholmen fullbebyggt och på Badstugeudden planerades därför den nya stadsdelen Norrmalm.

Fråga nr 10, rätt svar är X; Tomt nr 95 stod länge obebyggd och skälet var att tomten var svår att bygga på eftersom en stor sten begränsade byggnadsytan.

Fråga nr 11, rätt svar är 1; Torget med slutna hörn och gator som korsas mitt på har fått behålla sin gamla prägel. Torget är lagt på öns högsta punkt och det är ingen slump att rådhuset gavs torgets nordvästra tomt: det är öns riktigt högsta punkt.

Fråga nr 12, rätt svar är X; 1721 brände ryssarna ned hela staden och även en del byar runt om. Kyrkan klarade sig dock från branden. Kanske för att ryssarna sägs ha använt kyrkan för eget behov, men även för att elden hejdades av Olofssundet (se fråga 6).

Tack för alla inskickade svar och GRATTIS säger vi till vinnaren Enor Danielsson (11 rätt) och på delad andra plats kom Leif Rosander (10 rätt) och Lennart Berg (10 rätt).

Vinnaren kontaktas, och priserna kommer med posten.