PROGRAM 2022

Datum: Aktivitet: Tid: Plats: 
15 januari Släktforskningens Dag INSTÄLLT!    
20 januari Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
3 februari Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
17 februari Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
3 mars Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
17 mars Forskarkväll med Öppet Hus INSTÄLLT! 18.00 – 21.00 Sommarro
22 mars Årsmöte PRELIMINÄRT