Byaträffarna om Böle och Sjulsmark har genomförts.

2023-10-26 / Nyheter

I mitten av september resp oktober har träffar om byarna Böle och Sjulsmark genomförts. Syftet har varit att på olika sätt belysa äldre historia för respektive by. En rik källa är de äldre kartor som finns på lantmäteriverket (och som finns tillgängliga på nätet), gårdarnas läge och namn samt att prata om soldatrotarna som var en naturlig del av byn under indelningsverkets tidsperiod.

För många av de som släktforskar förgrenar sig ofta släkten till de olika byarna; friarvägarna var oftast inte så långa. Vare sig släkten finns bland bönder, soldater eller inhyses folk, finns behovet att lära känna mer om byns utveckling och egenheter. Namntraditionen var stark och vi ser ofta hur något särskilt namn kan kopplas till speciell by. Kristoffer till exempel, för genast tankarna till Sjulsmark.

En gård kan ha gått i arv i åtskilliga generationer, men plötsligt ser vi hur den går ur släkten och i en oskylds ägo. Soldatrotarna fick ofta sina innehavare från byns manliga invånare men ibland bemannas soldatroten av personer från andra byar, ja ibland andra socknar.

När det gäller byar som gränsar till grannförsamlingen ser vi ofta flyttrörelser över sockengränsen; det gäller både mot Skellefteå och mot Nederluleå.

Närmast i tur att prata om är byn Bergsviken och det sker den 15 november. Träffarna under hösten avslutas den 6 december då vi lyfter fram byn Porsnäs. Vi träffas på Framnäs folkhögskola och startar med lunch. Tidpunkter och hur du anmäler Dig