Årsmötet 2021

2021-03-24 / Nyheter
Årsmötet 2021 för Pitebygdens Forskarförening har gått av stapeln, första gången digitalt via Zoom pga pandemin. Mestadels lokala medlemmar deltog, men även flertalet utsocknes bosatta medlemmar, bl a från Stockholm, Gotland och Canada. Trevligt!
Mötesordförande för årsmötet var Britt Fäldt.
Styrelsen ser ut på följande sätt:
JaanEric Lundqvist Ordförande (omval),
Leif Lidman vice ordförande,
Margareta Bodin kassör (omval),
Kurt Johansson sekreterare (nyval),
Anna-Stina Hedkvist ledamot,
Ann Nilsson suppleant (nyval),
Uno Petzäll suppleant.
Revisorer: Ulf Holmberg (omval)
Ulla Persson (omval),
Bo Lundman (omval).
Valberedningen är vakant.
Till hedersmedlemmar i föreningen utsågs:
Peter Sjöberg,
Anna-Stina Hedkvist,
Lilian Sjölund.
Lilian avgick nu från styrelsen efter många års arbete. Bra jobbat!
Efter årsmötet visade och tipsade Ulf Holmberg på hur man hittar sina äldsta kvinnolinjer, om man råkat köra i diket på kvinnosidan.
Känner du dej manad att jobba i föreningens valberedning? Kontakta gärna ordförande JaanEric Lundqvist, eller någon annan i styrelsen i så fall. Kontaktuppgifter hittar du på piteforskare.se/styrelsen/