Årsmöte Tisdag 23 mars 2021

2021-03-01 / Nyheter

Inbjudan till Pitebygdens Forskarförenings Årsmöte som i år hålls digitalt och äger rum Tisdag den 23 mars 2021 kl. 19.00. 

Anmälan till årsmötet görs via e-mail till medlem@piteforskare.se och anmälan skall innehålla ditt namn och  medlemsnummer, samt telefonnummer.

Du kommer att få instruktioner med mail för att kunna deltaga i mötet. 
Anmälan senast den 18/3. Kontroll görs att du är medlem i föreningen.
För att genomföra mötet så kommer vi att använda ZOOM som är ett verktyg för digitala möten. Om du inte använt ZOOM tidigare så meddela detta i Din anmälan så hjälper vi Dig igång.
Se mer information under fliken Program 2021
Denna information går även ut i medlemsbladet Ätt&Bygd nr 151 som kommer i din postlåda till dig som är medlem i föreningen. 
Välkommen!