Efterlysningar

Glöm inte att klicka på "Uppdatera sida" när Du skrivit en fråga/svar eller ändrat sorteringsordning.

OBS! OM Du får problem med att skriva eller svara på en fråga eller något liknande, meddela oss via epost så ska vi rätta till problemen. OBS!

Visa: med

   Sök:

Namn: Ingamaj Backman
Datum: 2017-06-27 21:58:18
Fråga:
Jag återkommer till frågan om Per Persson Hassels föräldrar. Jag fick två möjliga alternativ på min förra fråga. Det första alternativet var att Per Persson Hassell är född 1758-05-18 och med Per Svensson Flink född 1732-12-12, Lillpite, som far. Enligt Pite-Anor gifter sig Per Flink 1754-11-29 med pigan Malin Olofsdotter i Lillpite. När sonen Per Persson Hassel föds 1758-05-18 står det i födelseboken att mamman heter Malin Andersdotter.I exempelvis husförhöret 1750-1770 står det dock som soldathustru i Svensbyn Malin Olofsdotter Flink. Det andra alternativet var med Per Blanksvärd som möjlig fader. Han var gift med Magdalena Andersdotter Blom som i vissa längder kallas Malin Andersdotter. De får en son Per 1754-06-12 i Svensbyn, i födelseboken står det Per Blank och moder Malin. Är det en felskrivning i födelseboken för Per Persson Hassel eller? I det första svaret står det att Per Flink dör i Finland 1790-06-04. I dödsboken står det Anders Flink. Är detta en felskrivning eller?
Antal svar:
2
Svar:Namn: Ulf Holmberg
 Datum: 2017-06-29 09:43:15
 Meddelande:
Ingamaj! Se i Piteå lfs dödbok CI:5 sid 325 högra sidan. Där anges de soldater vid Piteå kompani som dött i kriget 1788. Där hittar du 24 september "Soldaten Pehr Hassell". Jag har inte tittat i mönsterrullan, men troligen har du samma information där.
Svar:Namn: Ingamaj Backman
 Datum: 2017-06-29 19:55:10
 Meddelande:
Jag har hittat honom sedan tidigare. Den jag funderar på är alternativet med far Per Svensson Flink, där det i dödsboken står Anders Flink.
Namn: Ingamaj Backman
Datum: 2017-06-20 22:59:19
Fråga:
Bonden Olof Nilsson och hustrun Magdalena Persdotter Ersnäs 8 är föräldrarna till soldaten Johannes Olofsson Engström Fält, Hortlax. Olof Nilsson sägs komma från Piteå i husförhören. Enligt en släktutredning som finns i Boden-ANAN nr 2/2009 skulle Olof Nilsson var född 1755-12-26 i Hortlax. Jag har förstått att den Olof Nilsson gifter sig till Jävre nr 6. Istället tror jag att den Olof Nilsson jag söker och som är far till soldaten Fält är son till Nils Andersson Djurman i Öjebyn och född 1754-11-11. Har någon information om detta?
Antal svar:
4
Svar:Namn: Ulf Holmberg
 Datum: 2017-06-23 11:11:08
 Meddelande:
Ingamaj! Det verkar saknas bouppteckning efter Nils Djurman, men efter hans hustru finns bouppteckning och den lyder: "Åhr 1791 d. 7. Januari anmodades undertecknade af afskedade Soldaten och Kyrkovaktaren Nils Diurman, att uppteckna, värdera och fördela den egendom den han sig tillika med dess afledna hustru Carin Andersdotter förvärfvat, och efter hennes död i boet finnes månde, till delning emellan honom Nils Diurman och dess med bemälte Karin Andersdotter sammanaflade son Anders Nilsson myndig; Egendomen blef af fadren uti dess sons och ombudsmännernes närvaro uppgifwen, hvilken till värde utfördes som följer. Hus: En stuga med skorsten utan bakugn med väggfärg, förstuga och förstugukammare utan spis, en stolpbod, gl. fähus med foderhus, gl. vedhus och afträde wärderades i en summa för 6:-". (Piteå tingslags häradsrätt FII:2a (1777-1792) bild 103/sid 188). Någon son Olof Nilsson (född 1756-11-11) verkar inte omnämnas, varken i livet eller med efterlevande barn.
Svar:Namn: Ingamaj Backman
 Datum: 2017-06-24 14:30:40
 Meddelande:
Tack igen Ulf. Jag får söka vidare.
Svar:Namn: Ulf Holmberg
 Datum: 2017-06-24 17:08:43
 Meddelande:
Ingamaj! 1755 är ju ett knepigt år, för det är lucka i födelseboken det året. I Nederluleå hfl AI:5c sid 1173 anges han mycket riktigt född 1755 (utan datum) och även i kommande längder är endast årtalet utsatt. Ett tips skulle kunna vara att han är från Svensbyn nr 37 (benämns tidigare nr 36).Bonden Nils Anderssons son Olof f 1755 anges i kommunionboken 1782-1790 "i Luleå". /Ulf H.
Svar:Namn: Ingamaj Backman
 Datum: 2017-06-27 21:55:01
 Meddelande:
Jag har sökt på de rekonstruktioner avseende född 1755 som finns på Piteanor och precis som du säger är "Min" Olof troligen från Svensbyn 37. Tack för vägledningen.
Namn: Anneli Ighil
Datum: 2017-02-23 16:40:01
Fråga:
Jag hjälper en person från Australien att hitta en okänd fader men jag går bet. Undrar om någon har hittat fadern till Olof August Pettersson f. 1889-05-25 i Porsnäs. Modern var Anna Fredrika Tjernqvist f. 1868-04-16 dotter till Lovisa Tjernqvist i Porsnäs. Anna Fredrika gifte sig med Jonas Peter Holmqvist Lifvakt, Porsnäs. Olof August emigrerade till Australien.
Antal svar:
5
Svar:Namn: Ulf Holmberg
 Datum: 2017-02-25 15:10:10
 Meddelande:
Anneli! Jag har försökt följa modern och honom framåt i husförhörslängderna. I hfl AIIa:1b (1899-1915) sid 621 finns hon som gift med soldaten Jonas Petter Lifvakt i Porsnäs. Det intressanta är att vid sonen Olof August står det Pettersson och även skrivet "hans oä" (tolkar jag det som). Kan han ändå vara Lifvakts son fastän de gifter sig först 1891-02-09, eller har han adopterat honom? Fast är han adopterad av Jonas Petter borde det inte stå "hans oä". En möjlig lösning kan vara att titta på Jonas Petters bouppteckning: vid denna tidpunkt hade inte utomäktenskapliga barn arvsrätt.
Svar:Namn: Anneli Ighil
 Datum: 2017-02-27 18:33:01
 Meddelande:
Tack Ulf! Såg inte den noteringen. Nu blir det till att gå igenom bouppteckningarna då och hoppas på att hitta något där.
Svar:Namn: Carl-Oskar Lundström
 Datum: 2017-02-27 21:05:10
 Meddelande:
Hej, jag kollade på noteringen i AIIa:1b s.621 och jag tolkar det inte som "hans" utan huns" med förkortningsstreck under "ns", alltså "hustruns oäkta".
Svar:Namn: Kylie Newton
 Datum: 2017-03-05 14:13:44
 Meddelande:
Hello from Australia, I really appreciate your help Anneli and everyone here in the search for the father of my Great Grandfather - Olof August Pettersson. I have been successful in discovering his mother Anna Fredrika Tjernqvist but not his real father. Apparently Jonas Petter Lifvakt was his step-father according to the family. I have a theory as to the real father as she got pregnant whilst maid for the shoemaker Oskar Valerius Ridderstrale / Ridderstrahle. The shoemaker lost his wife the year before Anna came to work there with him and his 6 children. He was 42 and Anna 20 so a big gap but possible he was father. OR it could be 1 of the 2 apprentices for the shoemaker: Gustaf Reinhold Jakobson/Jakobsson or Anders Persson Osterberg. They were around her age. She left the shoemakers household at 2 months of being pregnant and went to Portsnas where her own mother lived I believe. She never listed the father on ANY birth information so I wonder again if it was the shoemaker? I wish I knew where to find out more now! I have done my Ancestry DNA so could share DNA with one of these families I guess but this is going to be a lot of research to uncover links. If anyone has any further ideas it would be very much appreciated. Thank you so much for your time! Warm regards, Kylie Newton Perth, Western Australia
Svar:Namn: Anita Öhman
 Datum: 2017-06-24 22:14:42
 Meddelande:
Hej! Jag fick ett mail från Australien Kylie Newton där jag stod först på hennes lista. Jag letar febrilt på en anknytning till henne. Men Olof August Pettersson har väl tagit Pettersson av Jonas Peter. Hans Son eller styvson. Kan det vara pappan ändå då han tagit hans namn. Eller en adoption. Dom gifte sig ju -91, kanske kan han vara fadern ändå. Dom andra tre hon nämner är ju alla möjliga kandidater där Ridderstråle är betydligt äldre. De andra två är ju från Byske. Pettersson gifter sig i Byske. Ett svårt fall men kanske det löser sig Anita Öhman